I utgangspunktet vil kalenderen fungere slik:

Står det ikke noe på den/de datoene du ønsker, er huset ledig. Når du sender oss en forespørsel om å leie vil vi resereve dateoene og du får noen få dager på deg for å innbetale leieprisen. Dette tar vi på e-post/telefon. Uteblir innbetaling sletter vi reservasjonen.

How it works:

If there is nothing written in the calendar on the dates you wish, the house is available. When you send us a request to rent we will reserve the dates and you will have a few days to pay the rent. We will take this by e-mail / phone. In case of non-payment, we will delete the reservation.


Klikk her for å sende oss en forespørsel / click here to fill in a form about renting the house.