tilgang6.jpg

Gjennomførte fagkonferanser                       Arrangør
Legevaktkonferasen 2015                                Trysil legesenter
1 konferanse om selvskading                           Molde legevakt + U-P
5 konferanser om barnemishandling                Eget arrangement med lokale legevakter
8 lederkonferanser legevaktforum                    Norsk Legevaktforum
3 konferanser for ansatte i ovegrepsmottak     Nasjonalt Senter for legevaktmedisin
Legevaktkonferansen 2010                              Tønsberg Legevakt
Folkehelsekonferansen 2010                            Helsedirektoratet og Folkehelseforeningen
Legevaktkonferansen 2006                               Legevakta i Drammensregionen
Blodbankkonferansen 2006                              Helse Øst, Fredrikstad
Blodbankkonferansen 2004                              Blodbanken - AHUS
Blodbankkonferansen 2003                              Sykehuset Buskerud, Drammen
Byfest/gatefest i Drammen 2002                       Byen Vår Drammen AS
iPort (havnekonferanse) 2000                           Drammen Havn
Byutviklingskonferansen i Drammen 95 - 02     Byen Vår Drammen AS
Sentrumskonferansen 1999                               Byen Vår Drammen AS

Gjennomførte kulturarrangement         Arrangør
Manus, Eventyr langs stiene - Spiralen, Drammen 2011 og 2013
Dråpen,  Riksteatret - 2009
Åpning av Sekkefabrikken kulturhus 2008
Scenekunstprosjekt og sommerkonsert på Holm Gård 2007
Kulturkonferanse i Vestregionen 2005
100 års jubileet 1905-2005, festforestilling
St. Hallvardspillet i Lier 2004
St. Hallvardspillet i Lier 2002
Drammen Elvefestival 1995 - 2002

Annet:
Den nasjonale legevaktkonferansen i Trysil 2015
Lederkonferansen 2015 i Longyearbyen
Glåmdal interkommunale legevakt - nettsider 2014
Legevaktforum - nettsider 2013
Ringerike legevakt - informasjonstavle 2013
Kravspesifikasjon og koordinering av flytting - ny legevakt i Drammesregionen - 2013
Hedmarken Legevakt - nettsider 2013
Stoppenkollen.no - Drift nettsider 2008 - 2010
Moss Legevakt - nettsider
Tønsberg Legevakt - Informasjonstavle, nettsider og strategiutvikling 
Kristiansad Legevakt - informasjonstavle
Fredrikstad Legevakt - Informasjonstavle
Drammen Legevakt - nettsider, informasjonstavle, profilprogram mm
Flekkefjord Legevakt - nettsider
Sys IKL Førde - informasjonstavle
Arne Skarra AS - nettsider
Buskerud Anleggstransport - nettsider
Blefjell hyttegrend - nettsider

Utvikling og Profil har videre samarbeidet med ulike offentlige og private aktører på flere prosjekt: Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold, Lindum, Lier Industriterminal, Vestregionsamarbeidet, Oslo Byforum, RfD, Brageteatret
.