Flixo er en komplett programvare for kuldebroberegninger i bygg. Brukes av rådgivende ingeniører, arkitekter, vindusprodusenter, kontrollerende myndigheter m.fl.
Har du bruk for dette verktøyet i ditt arbeid, følg denne lenken: Flixo programvare

 

Utvikling & Profil

Jeg har telefon det går an å nå meg på også.
Øystein Berg, telefon: +47 913 14 646


Utvikling og Profil AS
Org.nr.: 913 015 681

Denne nettsiden bruker Google Analytics.