Prosjektliste

Utvikling og Profil AS / Øystein Berg har deltatt i og gjennomført en rekke prosjekt innen for fagkonferanser og kultur. Denne listen kunne sikkert vært lengre / eller kortere. Mange ting har endret seg siden prosjektene ble gjennomført :

Gjennomførte fagkonferanser - Arrangør
Legevaktkonferasen 2015 - Trysil legesenter
1 konferanse om selvskading - Molde legevakt + U-P
5 konferanser om barnemishandling - Eget arrangement med lokale legevakter
8 lederkonferanser legevaktforum - Norsk Legevaktforum
3 konferanser for ansatte i ovegrepsmottak - Nasjonalt Senter for legevaktmedisin
Legevaktkonferansen 2010 - Tønsberg Legevakt
Folkehelsekonferansen 2010 - Helsedirektoratet og Folkehelseforeningen
Legevaktkonferansen 2006 - Legevakta i Drammensregionen
Blodbankkonferansen 2006 - Helse Øst, Fredrikstad
Blodbankkonferansen 2004 - Blodbanken - AHUS
Blodbankkonferansen 2003 - Sykehuset Buskerud, Drammen
Byfest/gatefest i Drammen 2002 - Byen Vår Drammen AS
iPort (havnekonferanse) 2000 - Drammen Havn
Byutviklingskonferansen i Drammen 95 - 02 - Byen Vår Drammen AS
Sentrumskonferansen 1999 - Byen Vår Drammen AS

Gjennomførte kulturarrangement - Arrangør
Manus, Eventyr langs stiene - Spiralen, Drammen 2011 og 2013
Dråpen, Riksteatret - 2009
Åpning av Sekkefabrikken kulturhus 2008
Scenekunstprosjekt og sommerkonsert på Holm Gård 2007
Kulturkonferanse i Vestregionen 2005
100 års jubileet 1905-2005, festforestilling i Drammen
St. Hallvardspillet i Lier 2004
St. Hallvardspillet i Lier 2002
Drammen Elvefestival 1995 - 2002
Åpning av vinterfestuka i Drammen - 1999
Kranballet på Drammen Havn - 2000
Ide og manus til åpningsforestillingen av Drammens teater 1997 - Flisekongen. Musikk: Arne Iversen
Ide og manus til Verdens Vakreste Sirkus - teaterforestilling for barn/unge. 1994 - 95 i Harmoniens konsertsal
Småttenteatret - to manus, 1991 - 1993.

Annet:
Den nasjonale legevaktkonferansen i Trysil 2015
Lederkonferansen 2015 i Longyearbyen
Glåmdal interkommunale legevakt - nettsider 2014
Legevaktforum - nettsider 2013
Ringerike legevakt - informasjonstavle 2013
Kravspesifikasjon og koordinering av flytting - ny legevakt i Drammesregionen - 2013
Hedmarken Legevakt - nettsider 2013
Stoppenkollen.no - Drift nettsider 2008 - 2010
Moss Legevakt - nettsider
Tønsberg Legevakt - Informasjonstavle, nettsider og strategiutvikling
Kristiansad Legevakt - informasjonstavle
Fredrikstad Legevakt - Informasjonstavle
Drammen Legevakt - nettsider, informasjonstavle, profilprogram mm
Flekkefjord Legevakt - nettsider
Sys IKL Førde - informasjonstavle
Arne Skarra AS - nettsider
Buskerud Anleggstransport - nettsider
Blefjell hyttegrend - nettsider

Utvikling og Profil har videre samarbeidet med ulike offentlige og private aktører på flere prosjekt: Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold, Lindum, Lier Industriterminal, Vestregionsamarbeidet, Oslo Byforum, RfD, Brageteatret

 

Utvikling & Profil

Jeg har telefon det går an å nå meg på også.
Øystein Berg, telefon: +47 913 14 646


Utvikling og Profil AS
Org.nr.: 913 015 681

Denne nettsiden bruker Google Analytics.