.

Utvikling og Profil bistår sine kunder med følgende:

Kurs, seminarer og konferanser. I de fleste tilfeller bistår jeg arrangøren med alle praktiske gjøremål. Det kan være invitasjoner, påmeldingssystem, hotelbooking, foredragsholdere, artister/underholdning, navneskilt, kursmatriell, elektroniske tilbakemeldinger mm.

Utvikling og Profil tilrettelegger digitale presentasjonsløsninger som nettsider og informasjonstavler. Vi sørger også for grafisk profil på kursmatriell, nettsider, PowerPoint-presentasjoner mm.

 


Se også nettsider for selskapet Energisparhus Norge AS