Med fokus på prosjekter...

Utvikling og Profil har i 12 år arbeidet med prosjekter innenfor energisparing og inneklima.
Det har skjedd gjennom selskapet Energisparhus AS med Helios Ventilasjonssystemer og salg av programvare for kuldebroberegninger - Flixo Energy Plus.

Innen den tid arbeidet Utvikling og Profil med produksjon av kurs, seminarer og konferanser. I de fleste tilfeller har jeg bistått arrangøren med alle praktiske gjøremål. Det kan være invitasjoner, påmeldingssystem, hotelbooking, foredragsholdere, artister/underholdning, navneskilt, kursmatriell, elektroniske tilbakemeldinger mm.

Utvikling og Profil tilrettelegger digitale presentasjonsløsninger som nettsider og informasjonstavler. Vi sørger også for grafisk profil på kursmatriell, nettsider, PowerPoint-presentasjoner mm.


 

Utvikling & Profil

Jeg har telefon det går an å nå meg på også.
Øystein Berg, telefon: +47 913 14 646


Utvikling og Profil AS
Org.nr.: 913 015 681

Denne nettsiden bruker Google Analytics.